Projektanti

Ing. Viliam Bátory

Úvod

Názov firmy:Ing. Viliam Bátory
IČO:33 354 847
IČO:33 354 847
DIČ:10 231 555 84
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Mesto:Žilina
Psč:010 01
Ulica:Predmestská 32
Kontaktná osoba:Ing. Viliam Bátory
Telefonický kontakt:0905 402824
Email:viliam.batory@stonline.sk

Doplňujúce informácie


Spoločnosť založená v roku 1992.Kooperácia autorizovaných inžinierov špecializovaných profesií.
Komplexné architektonické a inžinierske služby, technické poradenstvo. Vykonávame prieskum, vývoj,
projektovanie a inžiniersku činnosť občianskych,
priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.
Web: www.viliambatory.sk

Špecializácia

Architektúra
Elektrické silové zariad. a rozvody NN
Elektrické silové zariad. a rozvody VN
Energetická náročnosť budov
Geodézia a kartografia
Geológia
Geotechnika (zakladanie)
Inžinierska činnosť
Inžinierske objekty
Klimatizácia a vzduchotechnika
Komplexná projekčná činnosť
Organizácia výstavby
Plynoinštalácie
Pozemné stavby
Požiarna bezpečnosť stavieb
Priemyselné stavby
Regulácia a meranie
Rozpočtovanie stavieb
Statika a dynamika stavieb
Stavby poľnohospodárske
Technologické a energetické zariadenia
Vodoinštalácie a kanalizácia
Vykurovanie
Záhradná architektúra a tvorba krajiny
©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.